Posada ROCK 2023 > Regulament

PARTICIPARE

Participarea la Posada Rock 2023 este permisă conform legilor în vigoare pentru evenimentele culturale organizate în aer liber în perioada 1-3 septembrie.

ABONAMENTE

Abonamentele și biletele pot fi achiziționate atât online, cât și fizic, direct de pe site sau din rețeaua www.iabilet.ro. De asemenea, abonamentele și biletele vor putea fi achiziționate și de la poarta de intrare în locația festivalului, în măsura în care nu s-a epuizat. Pentru evitarea oricăror neplăceri vă recomandăm să achiziționați abonamentul sau biletul din timp, deoarece prețul la poartă ar putea să fie mai mare.
Abonamentele și biletele conțin elemente de siguranță și vor fi controlate la intrarea în perimetrul festivalului. Falsificarea abonamentelor, a biletelor și a brățărilor constituie infracțiune. Împotriva persoanelor care vor comite infracțiunea de fals, uz de fals, înșelăciune sau alte fapte în acest scop, organizatorii vor depune plângere penală.

ACCES

Accesul în zona de festival este permis numai în baza unui abonament sau bilet valid, unei singure persoane. Prin participarea la acest eveniment, deținătorul de bilet sau abonament acceptă regulamentul festivalului și este de acord cu demersul organizatorilor de a controla respectarea acestuia. 
Spectatorii vor primi la punctul de acces brățări conform tipului de bilet sau abonament achiziționat. Acestea nu trebuie îndepărtate sau înstrăinate. Pierderea sau distrugerea nu este rambursată, posesorul urmând a fi evacuat din zona de festival.
Copiii cu vârsta de până la 11 ani au acces gratuit, iar copiii care au împlinit vârsta de 12 ani trebuie să dețină un abonament sau bilet valid de acces în zona de festival. Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani au acces în perimetrul festivalului doar însoțiți de un părinte sau tutore legal, posesor de bilet sau abonament. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber prin înscriere prealabilă.
Este permis accesul cu animale de companie, atâta timp cât nu fac parte dintr-o clasa de risc prevăzută de OUG 55/2002, sunt ținute în lesă și nu îi deranjează pe ceilalți spectatori.

Este interzis:

  • accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase;
  • accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, animale de companie, pixuri cu laser;
  • accesul cu umbrele și articole de vestimentație care au accesorii tăietoare/ înțepătoare;
  • accesul cu steaguri de mari dimensiuni și bețe pentru steaguri;
  • comercializarea de produse în zona de festival fără acordul organizatorilor;
  • consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;
  • accesul cu alcool, alte băuturi și alimente din exteriorul zonei de festival.

La accesul în perimetrul festivalui NU se va permite intrarea cu băutură și alimente de orice fel, chiar dacă este achizitionată din incinta zonei de festival.
Participanților le sunt interzise în cadrul festivalului demonstrațiile, manifestațiile și mitingurile de orice natură, distribuirea de materiale electorale, încercările de îndoctrinare a altor participanți, precum și orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a festivalului sau buna dispoziție a altor participanți.

CAMPARE

Spațiul de campare va fi amenajat pe cel de-al 2 lea teren din incinta stadionului. Spațiul de campare va fi păzit permanent, va fi dotat cu toalete ecologice, apă curentă și dușuri calde.

LOC DE JOACĂ PENTRU COPII

În incinta festivalului va fi organizat un loc de joacă generos, în care se vor desfășura ateliere educaționale și activități recreative pentru copiii și tinerii prezenți la Câmpulung Muscel.

MERCHANDISING

Un stand de merchandising va funcționa în incinta festivalului. De aici se vor putea achiziționa, contra unei sume de bani, materiale oficiale ale festivalului sau ale formațiilor. Sumele plătite se vor constitui în donații.

MÂNCARE/BĂUTURĂ

În perimetrul festivalului vor funcționa standuri cu mâncare și băutură (apă, răcoritoare, bere, tării, cocktails). Acestea vor putea fi achiziționate doar cu ajutorul unor jetoane care se vor afla la vânzare în puncte special amenajate.

FOTO/VIDEO

Este permis accesul în perimetrul festivalului cu camere video profesionale și semi-profesionale doar în urma semnării unui contract de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor cu organizatorii festivalului.
Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio și video. Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizatori, producatori sau utilizatori.
Pe toată durata evenimentului, înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor. Fotografierea este permisă (excepție făcând acele concerte ale căror reprezentanți artistici sau organizatorul nu își dau acordul).
Filmarea şi fotografierea concertelor cu scopul difuzării în presa scrisă, audio, online sau TV se va desfășura sub reguli stricte, care vor fi comunicate jurnaliștilor prin intermediul responsabilului cu presa.
Încălcarea acestor reguli poate expune instituțiile mass media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiștilor ale căror condiții au fost încălcate.

COMPORTAMENTUL ÎN ZONA DE FESTIVAL

Vă recomandăm să evitați conflictele și să vă respectați reciproc. Evenimentul este, în primul rând, creat pentru a avea o ambianță cât mai plăcută din toate punctele de vedere.

SANCȚIUNI

Nu sunt tolerate excepții de la regulile de mai sus, încalcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de festival și interzicerea accesului în perimetrul respectiv, fără rambursarea abonamentului și anunțarea instituțiilor abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru copii se recomandă utilizarea căștilor pentru protecție fonică. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de festival revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.
Organizatorul avertizează participanții că spectacolele includ efecte de lumină care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.
Organizatorul și cadrele medicale vor demara imediat îngrijirea medicală a oricăror persoane care au nevoie sau solicită aceasta, atât timp cât se află în perimetrul festivalului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul, daca va fi necesar acest lucru și având un motiv întemeiat pentru decizie.
Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim distracție plăcută!