ȘCOALA DE ROCK CÂMPULUNG

Proiectul „Școala de Rock Câmpulung” urmărește transformarea municipiului muscelean într-o destinație relevantă pentru creația contemporană de muzică rock. Implementat de Asociația Rock Culture, organizatorul Festivalului Posada Rock, care aduce anual la Câmpulung Muscel mii de iubitori ai acestui gen muzical, proiectul propune transformarea unui eveniment punctual într-un demers de regenerare prin cultură a unei comunități cu o istorie bogată și un patrimoniu cultural de excepție. Concursul asociat Festivalului Posada Rock este complementat de o serie de acțiuni, distribuite pe o perioadă mai mare, care să implice întreaga comunitate și comunitățile proxime, în special copiii și tineri.

Obiectivul general al proiectului este diversificarea ofertei culturale la nivel de comunitate, în Câmpulung Muscel. Obiectivele specifice urmăresc întărirea participării comunității locale la evenimente culturale de anvergură internațională, realizarea legăturii dintre valorile culturale locale și creația muzicală contemporană și creșterea impactului economic al culturii asupra comunității locale. Articularea unor acțiuni dedicate membrilor comunităților locale crește notorietatea acestor comunități și a potențialului cultural al acestora, ca vector pentru dezvoltare locală durabilă prin cultură. Perioada de implementare este de 15 luni (aprilie 2023 – iunie 2024) și cuprinde organizarea unor sesiuni de masterclass și de creație muzicală, pe lângă tradiționalul concurs internațional de rock.

 

Proiectul „Școala de Rock Câmpulung” este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1 (cod proiect 31) – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”. Valoarea finanțării este de 189.840 de lei, fără TVA. Proiectul este cofinanțat de Primăria Câmpulung Muscel cu 25.000 de lei fără TVA, sumă destinată premiilor acordate în cadrul concursului Posada Rock 2023.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: www.mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial.

 

Noutăți proiect