Posada ROCK 2018 > Regulament

Regulamentul festivalului Posada Rock 2018

BILETE

Biletele/abonamentele pot fi achiziționate atât online cât și fizic direct de pe site sau din rețeaua www.iabilet.ro. Deasemenea, biletele/abonamentele vor putea fi achiziționate și de la poarta de intrare în locația festivalului. Pentru evitarea oricăror neplăceri vă recomandăm să achiziționați biletul sau abonamentul din timp deoarece prețul la poartă ar putea să fie mai mare.

Biletele și abonamentele conțin elemente de siguranță și vor fi controlate la intrarea în perimetrul festivalului. Falsificarea biletelor, abonamentelor și a brățărilor constituie infracțiune. Împotriva persoanelor care vor comite infracțiunea de fals, uz de fals, înșelăciune sau alte fapte în acest scop, organizatorii vor depune plângere penală.

ACCES

Accesul în zona de festival este permis numai în baza unui bilet sau abonament valid, unei singure persoane. Prin participarea la acest eveniment, deținătorul de bilet sau abonament acceptă regulamentul festivalului și este de acord cu demersul organizatorilor de a controla respectarea acestuia. 

Spectatorii vor primi la punctul de acces brățări conform tipului de bilet sau abonament achiziționat. Acestea nu trebuie îndepărtate sau înstrăinate. Pierderea sau distrugerea nu este rambursată, posesorul urmând a fi evacuat din zona de festival.

Copiii cu vârsta de până la 11 ani au acces gratuit, iar copiii care au împlinit vârsta de 12 ani trebuie să dețină un bilet sau abonament valid de acces în zona de festival. Copiii care nu au împlinit vârsta de 8 ani au acces în zona de festival doar însoțiți de un părinte. Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani au acces în perimetrul festivalului doar însoțiți de un adult. Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber prin înscriere prealabilă. 

Este interzis:

 • accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase;
 • accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, animale de companie, pixuri cu laser;
 • comercializarea de produse în zona de festival fără acordul organizatorilor;
 • consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;
 • accesul cu alcool, alte băuturi și alimente din exteriorul zonei de festival;
 • accesul animalelor oriunde în perimetrul festivalului.

La accesul în perimetrul festivalui NU se va permite intrarea cu băutură și alimente de orice fel, chiar dacă este achizitionată din incinta zonei de festival.

CAMPARE

Spațiul de campare va fi amenajat în spatele tribunei principale a stadionului (în cazul puțin probabil de ploaie, camparea se poate face chiar sub tribună). Spațiul de campare va fi păzit permanent, va fi dotat cu toalete ecologice, apă curentă și va beneficia de acces la dușuri (zilnic, între orele 09:00 – 14:00).

Configurația zonei de festival

configurația zonei de festival

Pentru a vă putea oferi condiții cât mai bune, configurația zonei de festival a suferit modificări substanțiale, astfel:

 • accesul pentru public se va face în acest an pe la intrarea dinspre bulevardul Ion Mihalache (pe la statui), vechea intrare dinspre strada Mărășești urmând a fi blocată;
 • la aceeași intrare se va organiza spațiul de parcare pentru mașini și, în interiorul complexului, parcarea moto;
 • zona de campare este organizată în acest an pe cel de-al doilea stadion din complex și va beneficia de cabine de duș, toalete ecologice și pază.
 • în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 14:00, va funcționa la zona de campare un bar de unde veți putea achiziționa ciorbă, cafea sau bere;
 • zona de toalete a fost integral regândită și modernizată.

MERCHANDISING

Un stand de merchandising va funcționa în incinta festivalului. De aici se vor putea achiziționa, contra unei sume de bani, materiale oficiale ale festivalului sau ale formațiilor. Sumele plătite se vor constitui în donații.

MÂNCARE/BĂUTURĂ

În perimetrul festivalului vor funcționa standuri cu mâncare (tip grill) și băutură (apă, răcoritoare, bere, tării, cocktails). Acestea vor putea fi achiziționate doar cu ajutorul unor jetoane care se vor afla la vânzare în puncte special amenajate.

FOTO/VIDEO

Este permis accesul în perimetrul festivalului cu camere video profesionale și semi-profesionale doar în urma semnării unui contract de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor cu organizatorii festivalului.

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio și video. Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nici o pretenție față de organizatori, producatori sau utilizatori.

Pe toată durata evenimentului, înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor. Fotografierea este permisă (excepție făcând acele concerte ale căror reprezentanți artistici sau organizatorul, nu își dau acordul).

Filmarea şi fotografierea concertelor cu scopul difuzării în presa scrisă, audio, online sau TV se va desfășura sub reguli stricte, care vor fi comunicate jurnaliștilor prin intermediul responsabilului cu presa.

Încălcarea acestor reguli poate expune instituțiile mass media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiștilor ale căror condiții au fost încălcate.

COMPORTAMENTUL ÎN ZONA DE FESTIVAL

Vă recomandăm să evitați conflictele și să vă respectați reciproc. Evenimentul este, în primul rând, creat pentru a avea o ambianță cât mai plăcută din toate punctele de vedere.

SANCȚIUNI

Nu sunt tolerate excepții de la regulile de mai sus, încalcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de festival și interzicerea accesului în zona de festival, fără rambursarea biletului sau a abonamentului și anunțarea instituțiilor abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru copii se recomandă utilizarea căștilor pentru protecție fonică. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de festival revine integral parinților sau însoțitorilor acestora.

Organizatorul avertizează participantii că spectacolele includ efecte de lumină care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.
Organizatorul și cadrele medicale vor demara imediat spitalizarea sau îngrijirea medicală a oricăror persoane care au nevoie sau solicită îngrijire, atât timp cât se află în perimetrul festivalului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul, daca va fi necesar acest lucru și având un motiv întemeiat pentru decizie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

 

Vă mulțumim pentru întelegere și vă dorim distracție plăcută!